Ono što smo vidjeli u ovim pričama… je pregled, slika pokazana kroz ličnu prizmu autora i autorice o tome gdje smo, ko smo i gdje bismo željeli biti u budućnosti (Slađana, učesnica) 

 

„Možete vidjeti, možete se identifikovati, možete prepoznati da ljudi ne lažu, da su iskreni. Mislim da je to ono što će ljudi ponijeti sa sobom.“ (Zoran, učesnik i predavač)

Kocka

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti, do pozorišta, muzike…

Bojan

Autor: Bojan Dević (službenik za strateško planiranje, Doboj) Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik Trajanje: 02:28 minuta Tema: Lična transformacija Prošlo je dvanaest godina otkako je Bojan, sjedeći na času engleskog jezika, izgubio svijest. Tada mu je otkriven tumor…