Autor: Darjan Bilić (aktivist „Akcije građana“, Sarajevo)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 02:51 minuta

Tema: Lična transformacija

Već neko vrijeme Darjan je bio premoren od problema u društvu u kojem je živio. Umoran od nasilja, korupcije i očaja, i bez nade za budućnost, sakrio se od svijeta oko sebe.

23:55 (Pet do dvanaest) opisuje kako je Darjan odlučio da se oslobodi apatije, da javno progovori i da nešto poduzme po pitanju dešavanja oko sebe. Film opisuje kako je prestao sa razbacivanjem smeća i okrivljivanjem drugih i počeo da preuzima odgovornost za svoje postupke. Kao što on sam kaže, to objašnjava na koji način je postao građanin, u pravom smislu te riječi.

„Vidim dosta potencijala u ovom mediju, jer može biti korišten ne samo za komentar nečega što je završeno, već i za podržavanje promjena, u kampanjama, pravima pojedinaca, pravima marginalizovanih grupa, pravima životinja.“

Gondola
Priča za obične ljude