Autorica: Leila Šeper (aktivistkinja, Sarajevo)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 02:14 minuta

Tema: Lična transformacija

Leilina borba protiv grafita nije zbog samih grafita, nego zbog njihovih sadržaja – nacionalističkih, fašističkih, anti-demokratskih – i ljudske ravnodušnosti na njihovu pojavu. Grafiti nisu samo riječi na zidu, već su znak nedostatka poštovanja građana i lokalnih vlasti prema sebi samima i prema okolini, i njihovo odbacivanje ideje da stvari mogu biti drugačije.

Odlučna da nešto promijeni, Leila je odlučila da sama prefarba grafite. Njena priča pokazuje borbu pojedinca da napravi neku promjenu i, na taj način, pokuša da povrati vjeru u sebe, svoje okruženje i budućnost. Nije lako, ali kao što ona kaže: „Svako dugo putovanje počinje korakom, malim.“

„Čak i ako govorimo o stvarima koje su apstraktne i ne mogu se opisati nekom drugom formom, mislim da je participativni video, kojeg pravi ne jedna nego više osoba, sredstvo koje može biti korisno u opisivanju kompleksnih stvari, zbog toga što to nije priča ispričana od strane jedne osobe, već jedna tema istovremeno obrađena od strane više osoba.“

Priča za obične ljude
Feniks