Autorica: Dževada Štancl (novinarka, Bosanka Krupa)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 03:54 minuta

Tema: Lična transformacija

Dževada možda jeste „obična žena“, ali je zasigurno i zauzeta žena. Već godinama posvećena je svom gradu, Bosanskoj Krupi, koji je, za nju, najljepši grad na svijetu. Pomagala je svom gradu i u dobra i u loša vremena, i posmatrala je kako se grad razvija. Ponosna je na mnoge stvari, uključujući kampanje o reciklaži, stazama za osobe sa invaliditetom, umjetničkom kolonijom i najviše od svega, njenim sugrađanima koji dijele njenu posvećenost razvoju grada.

Feniks nam priča priču o povezanosti jedne žene sa gradom i zajednicom u kojoj živi. Priča istražuje pitanja o tome šta znači biti građanka, ma kako „obična“.

Djevojčica sa šibicama
Svjetlo u mraku