Autor: Miralem Begić (službenik za odnose sa javnošću, Doboj Jug)

Jazik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 03:34 minuta

Tema: Lična transformacija

Miralemova priča odvija se kroz skoro pet decenija njegovog života, preplićući anegdotu o neprijatnom doživljaju školarca sa pričama o gradu, opštini i porodici.

Iznad svega, to je priča o promjeni. Priča nas vodi u doba kada je Miralem imao 13 godina i kada ga je otac odveo da vidi poljanu koju je poplavila rijeka Usora, sve do sadašnjosti, u kojoj je ta ista poljana puna kuća, uključujući i Miralemovu kuću, bez obzira na opasnost od poplave. Priča nam daje sliku o tome kakvi su Miralem i njegov grad danas i kakvi su bili  prije.

„[Preporučio bih digitalne priče] ljudima koji žele da ostave autentičan trag iza sebe, arhivu koja može koristiti budućim generacijama.“

Još sam tu, posvećeno doktoru Šarkiću
23:55 minuta