Kocka

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti, do pozorišta, muzike i igre na snijegu. Sve ove priče nam daju uvid u ličnosti autora, realnosti njihovih iskustava kao građana BiH i njihova mišljenja o njihovim opštinama i državi.

Ono što smo vidjeli u ovim pričama… je pregled, slika pokazana kroz ličnu prizmu autora i autorice o tome gdje smo, ko smo i gdje bismo željeli biti u budućnosti (Slađana, učesnica) 

Pretraživanje priča: Da bi Vam pomogli/e da pregledate priče, podjelile smo na Lične/individualne priče i na kolektivne. Napravile/i smo kratak sadržaj priča i podijelili smo ih u četiri tema: aktivizam; građanske inicijative; odnosi između građana i države; i lične transformacije.

S obzirom na važnost pojma moći u pričama, svaku od tema smo povezali sa različitim oblicima moći: Aktivizam – Moć da; Građanske inicijative – Moć sa; Odnosi građana i države – Moć nad; Lična transformacija – unutrašnja moć.

Nadamo se da ćemo Vam na taj način dati bolji uvid u pitanja moći i demokratije u BiH, kao i u same priče.

Ipak, kratak sadržaj i teme su samo smjernice. Svaka priča ima više slojeva, sadrži višestruke oblike moći i mnoge od tih priča bi mogle da se nađu u dvije do tri teme. Podstakli bismo Vas da pregledate što više priča, tako da možete sami uvidjeti njihovu suštinu.

„Možete vidjeti, možete se identifikovati, možete prepoznati da ljudi ne lažu, da su iskreni. Mislim da je to ono što će ljudi ponijeti sa sobom.“ (Zoran, učesnik i predavač)

 

Svjetlo u mraku
Teme i moći