Autorica: Arnela Mujić (službenica za odnose s javnošću, Gračanica)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 02:36 minuta

Tema: Odnosi između građana i države

Arnela želi da njen grad bude lijep, onakav kakvog ga se sjeća iz djetinjstva. Dugo je Arnela pokušavala ubijediti svoje prijatelje, rodbinu i komšije da ne bacaju otpatke po ulicama. Međutim, dugo vremena njene molbe nisu bile uslišene.

Jednog septembarskog dana sve se promijenilo. Opština u kojoj Arnela živi pozvala je građane da se okupe i očiste ulice. Mnogi su došli, uklonjene su gomile smeća, i grad – i Arnela – ponovo su mogli disati. Na tom putu, Arnela je naučila šta se sve može uraditi kada se ljudi okupe da bi ostvarili zajedničke ciljeve.

„[Digitalno pripovjedanje može koristiti] bilo kojoj običnoj osobi. Kažem „običnoj“, misleći na to da osoba ne mora biti zaposlenik Opštine, kao što smo mi. To može biti, na primjer, stanovnik Doboja, ili nekog drugog grada koji ima problem i želi ga podijeliti javno, osoba koja ima svoju priču…koja ima želju za promjenom ili želi da doprinese promjenama u okolini.“

Dječiji kutak
Recept