Tema: Lična transformacija

Oblik moć: unutrašnja moć

Definicija: „Unutrašnja moć“ je povezana sa osjećanjima sopstvene vrijednosti i poznavanja samog sebe; ona podrazumjeva sposobnost prepoznavanja individualnih razlika i istovremenog poštovanja drugih.

Unutrašnja moć“ je sposobnost zamišljanja i nadanja; ona potvrđuje potragu običnog čovjeka za dostojanstvom i ispunjenjem.

U neku ruku, ovo su najličnije digitalne priče. Raznolika grupa je napravila priče o borbi sa bolešću i društvenim podjelama, o samospoznaji sebe kao građanina, o tome kako autori vide svoje gradove, državu i živote. Ovdje pripovjedači pričaju o osjetljivim temama i govore nam o svojim mislima, stavovima, vjeri u sebe, u svoja društva i o tome šta to znači biti građanin/ka. Radeći na ovim temama, pripovjedači ističu složenu povezanost između individualne i društvene promjene.

„Sve zavisi od našeg ličnog angažovanja, koliko smo spremni uložiti i uticati na promjene u našem društvu, koliko smo spremni doprinijeti da bi podigli svijest  našim organima vlasti.“ (Arnela, učesnica)

Odnosi građana i države: Moć nad
Participativno i vizuelno