Tema: Odnosi građana i države

Oblik moć: Moć nad

Definicija: “U politici, oni koji kontrolišu sredstva i proces donošenja odluka imaju moć nad onima koji to ne rade“

Ovdje pripovjedači dijele svoja iskustva o odnosima sa lokalnom vlašću. Neki od pripovjedača pričaju o negativnim iskustvima, dok nam drugi daju primjere pozitivnih iskustava i mogućnosti promjene odnosa između lokalnih vlasti i građana, uključujući mogućnost učenja iz iskustava drugih opština, država i pojedinaca. Iako danas postoje slučajevi da neko ima „moć nad“ nekim drugim, priče nam pokazuju da to ne mora biti neizbježno.

Građanske inicijative: Moć sa
Lična transformacija: unutrašnja moć