Autorica: Umihana Krličević-Omerović (savjetnica načelnika za EU fondove, komunikaciju i saradnju sa donatorima, Doboj Jug)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 02:00 minuta

Tema: Odnosi građana i države

Prije nego što je počela raditi u opštinskoj upravi, Umihana je posjetila internet stranicu svoje opštine. Nadala se da će pronaći informacije o načinu da se uključi u aktivnosti na razvoju zajednice. Ništa nije pronašla.

Kada je postala zaposlenik Opštine, Umihana je tražila načine kako da uključi građane u projekte lokalne vlasti. Konačno, došla je na ideju: opštinski profil na fejsbuku na kojem bi građani mogli postavljati pitanja, dijeliti mišljenja, diskutovati o problemima i reći svoje mišljenje.

Iako je to priča bez mnogo riječi, Umihanina priča ilustruje prednost komunikacije, ne samo u smislu dijeljenja informacija, već i u smislu stvaranja novih mogućnosti dijaloga.

„Najviše me iznenadilo to kako je teško pričati priču u prvom licu, da budete dio priče i da pokažete svoja osjećanja.“

Akvarijum ili fiš bokal
Dječiji kutak