Autor: Zoran Petrović (asistent na Projektu ispred MDPi-a, Doboj)

Jezik: Engleski sa prevodom na bosanski-hrvatski-srpski jezik

Trajanje: 02:43 minuta

Tema: Lična transformacija

Zoran je imao 22 godine kada je čuo dvojicu stranih kolega kako razgovaraju o terminu „kolonijalni mentalitet“. Raspravljali su o tome da li su ljudi u njihovim zemljama zaista sposobni da vladaju svojim zemljama, ili bi im bilo bolje su kolonija.

U ovoj priči Zoran opisuje borbu sa sopstvenim „kolonijalnim mentalitetom“ i lične napore da zadrži povjerenje u svoju državu. Kroz tu borbu on podsjeća sam sebe – ali i nas – da neke zemlje ili narodi nisu bolji od drugih. Razlikuju se samo države i njihovi sistemi.

Recept za borbu protiv kolonijalnog mentaliteta nije jednostavan, ali Zoran nas podsjeća na ključni sastojak: ličnost.

„Otkrio sam dio sebe, dio za koji sam mislio da je izgubljen, ili zakopan. To je ovaj kreativni, ovaj slobodni dio mene, koji može da radi  ovo ili ono, može nešto stvoriti, a to nešto ne mora biti visoka umjetnost, može biti nešto samo za mene.“

Lavina je očistila grad
Još sam tu, posvećeno doktoru Šarkiću