Autor: Siniša Ubiparipović (šef Odjeljenja za strateško planiranje i investicije, Doboj)

Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik

Trajanje: 02:43 minuta

Tema: Građanske inicijative

Siniša i njegov prijatelj Sutko otvaraju vrata gradonačelnikove kancelarije, drhteći.  Dok su ispijali kafu došli su na ideju o omladinskom centru. Da bi to i ostvarili trebalo im je odobrenje gradonačelnika, a sada su uplašeni onim što vide:  zauzetim, ozbiljnim čovjekom koji izgleda ljutito.

Ali, do kraja Rođenja Juvenisa, napuštena zgrada pretvorena je u mjesto ispunjeno svijetlim bojama, muzikom i smijehom, a ideja o omladinskom centru postala je stvarnost.

Siniša i Sutko su možda započeli svoj posao uplašeni i nesigurni, ali suočavajući se sa svojim strahom, pokazali su nam šta se sve može postići posvećenošću, hrabrošću i željom da se ispune snovi dok ispijamo kafu.

Deux Ex Machina
Ekipa