Autorica: Stephanie Guha (program menadžerica u SDC-u zadužena za BiH)

Jezik: Engleski sa bosansko-hrvatsko-srpskim prevodom

Trajanje: 02:51 minuta

Tema: Aktivizam

Kad je započela sa radom u sjedištu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Stephanie je bila šokirana kada je uvidjela da kafa koja je prodavana nije bila sertifikovana kao „fairtrade“ (nabavljena pravednom trgovinom). Kako je moguće da je razvojna agencija, koja se bavila smanjenjem siromaštva širom svijeta, u sopstvenoj zgradi prodavala kafu koja nije kupljena kroz pravednu trgovinu?

Stephanie je razgovarala sa svojim kolegama o tom pitanju, ali nije poduzela ništa sve dok nije čula za kampanju korištenja pravedne trgovine u jednoj drugoj organizaciji. Na kraju, i kod njih se mogla kupiti kafa nabavljena kroz pravednu trgovinu. Ističući moć pojedinačne potrošnje i akcije, priča nam daje novi pogled na staru izreku „Najprije pometi ispred svoje kuće.”

Naša Veranda
Deux Ex Machina