Neki pripovjedači su ispričali priče koje prikazuju njihove živote i okruženje tokom decenija. Drugi se fokusiraju na događaje koji su se desili u jednom danu.
Sve priče opisuju momenat ili periode promjena. U nekim pričama se pominju primjeri uspješnih promjena, bilo pojedinačnih djela ili djela okupljenih grupa građana. Druge priče nam, opet, ukazuju na prepreke na koje su naišli građani pri borbi da stvore vlast i društvo onakve kakve bi željeli imati. Neki autori pričaju priče o pojedincima i razvoju povjerenja u svoje opštine, državu i njih same.

Za vrijeme radionica o participativnom (zajednički napravljenom) videu, učesnici su koristili glumu da bi se osvrnuli na različite oblike moći koje su vidjeli u digitalnim pričama.

Iz vježbe je proistekla važna  veza između digitalnog pripovjedanja i zajednički napravljenih filmova u projektu. Učesnici su mogli da se kreću izvan svojih digitalnih priča da bi razmotrili šira pitanja moći i politike u BiH, ali i dalje razmišljajući vizuelno i kreativno. Kroz diskusiju o ovim pitanjima, učesnici su identifikovali teme za svoje participativne filmove:

  • Aktivizam
  • Građanske inicijative
  • Odnosi građana i države
  • Lična transformacija

I oblika moči:

  • Moć da: Jedinstveni potencijal svakog pojedinca da oblikuje svoj život i svijet;
  • Moć sa: Pronalaženje zajedničke osnove različitih interesa i izgradnja kolektivne snage;
  • Moć nad: U politici, oni koji kontrolišu sredstva i proces donošenja odluka imaju moć nad onima koji to ne rade;
  • Unutrašnja moć: Je povezana sa osjećanjima sopstvene vrijednosti i poznavanja samog sebe; ona podrazumjeva sposobnost prepoznavanja individualnih razlika i istovremenog poštovanja drugih. „Unutrašnja moć“ je sposobnost zamišljanja i nadanja; ona potvrđuje potragu običnog čovjeka za dostojanstvom i ispunjenjem.

Učesnici/e su, takođe, koristili vizuelne oznake i mapiranje da bi istražili načine na koje su se ovi oblici moći povezali i promijenili u njihovim pričama.

Napeta, izazovna i provokativna vježba rezultirala je uvjerljivim uvidom u problem demokratije u BiH i bila je značajna za učesnike i njihove priče koje su uslijedile.

Građanstvo u Bosni i Hercegovini: vizuelnih priča o promjenama
Aktivizam: Moć da