Asmir Halitović
Participativno i vizuelno
Intervjua sa načelnikom Džavidom Alicicem - Doboj Jug