Džavid Aličić
Intervjua sa nacelnikom Asmirom Halitovićem - Bosanska Krupa
Intevjua sa bivšim načelnikom Markom Čolićem - Kostajnica