Author: Valentina

Tema: Građanske inicijative Oblik moć: Moć sa Definicija:  “Moć sa: Pronalaženje zajedničke osnove različitih interesa i izgradnja kolektivne snage” Ovdje pripovjedači govore o tome šta su uradili da svoje ideje pretvore u realnost u svojim zajednicama. Pri tom oni ističu moć udruživanja pojedinaca koji se okupljaju da bi napravili promjenu. Takođe, pokazuje nam šta se može desiti kada se slijedi i najmanja ideja. Bez obzira da li se ta ideja na kraju i ostvari, sve zavisi od odluke pojedinca ili…

Tema: Aktivizam Oblik moći: Moć da Definicija: “Moć da: jedinstveni potencijal svakog pojedinca da oblikuje svoj život i svijet” Kroz ove priče vidimo borbu pripovjedača za promjene u svojim društvenim zajednicama.  Slušamo priče o preispitivanju dominantnih struktura moći, sistema vrijednosti i načina postojanja. Spoznajemo raznovrsne metode koje se koriste da bi se napravile promjene i stičemo uvid u pojedince koji stoje iza njih. Kroz ove priče, aktivizam postaje lična borba: ona koja zahtijeva hrabrost, energiju i inspiraciju.  Takođe, postaje i…

Neki pripovjedači su ispričali priče koje prikazuju njihove živote i okruženje tokom decenija. Drugi se fokusiraju na događaje koji su se desili u jednom danu. Sve priče opisuju momenat ili periode promjena. U nekim pričama se pominju primjeri uspješnih promjena, bilo pojedinačnih djela ili djela okupljenih grupa građana. Druge priče nam, opet, ukazuju na prepreke na koje su naišli građani pri borbi da stvore vlast i društvo onakve kakve bi željeli imati. Neki autori pričaju priče o pojedincima i razvoju…

Kocka

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti, do pozorišta, muzike i igre na snijegu. Sve ove priče nam daju uvid u ličnosti autora, realnosti njihovih iskustava kao građana BiH i njihova mišljenja o njihovim opštinama i državi. Ono što smo vidjeli u ovim pričama… je pregled, slika pokazana kroz ličnu…

razija - raza

Autorica: Raza Junuzović (službenica za lokalni razvoj, Gračanica) Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik Trajanje: 02:21 minuta Tema: Lična transformacija Kada se sve u prostoriji utišalo i Raza je zastala. Šta se desilo? Konačno, Raza uviđa svoju grešku. U toku prezentacije o sredstvima za slabovide osobe, prekinula je jednog od govornika koji se zahvaljivao prisutnima, zaboravljajući da su to bile slijepe osobe i da nisu mogli vidjeti ko je bio u publici. Čim je shvatila šta se desilo Raza…

Dževada

Autorica: Dževada Štancl (novinarka, Bosanka Krupa) Jezik: Bosanski-hrvatski-srpski sa prevodom na engleski jezik Trajanje: 03:54 minuta Tema: Lična transformacija Dževada možda jeste „obična žena“, ali je zasigurno i zauzeta žena. Već godinama posvećena je svom gradu, Bosanskoj Krupi, koji je, za nju, najljepši grad na svijetu. Pomagala je svom gradu i u dobra i u loša vremena, i posmatrala je kako se grad razvija. Ponosna je na mnoge stvari, uključujući kampanje o reciklaži, stazama za osobe sa invaliditetom, umjetničkom kolonijom…

1 2 3 4 6