Uncategorized

Kocka

O pričama: Kroz ovaj projekat učesnici su istraživali pitanja uloge građana u društvenim promjenama; veze između građana i njihovih opština; i značenje samog statusa građanina/ke. Napravili su priče kojima su pokrili teme od siromaštva, konflikta i različitosti, do pozorišta, muzike i igre na snijegu. Sve ove priče nam daju uvid u ličnosti autora, realnosti njihovih iskustava kao građana BiH i njihova mišljenja o njihovim opštinama i državi. Ono što smo vidjeli u ovim pričama… je pregled, slika pokazana kroz ličnu…