Tag: Oblik moć

Tema: Lična transformacija Oblik moć: unutrašnja moć Definicija: „Unutrašnja moć“ je povezana sa osjećanjima sopstvene vrijednosti i poznavanja samog sebe; ona podrazumjeva sposobnost prepoznavanja individualnih razlika i istovremenog poštovanja drugih. „ Unutrašnja moć“ je sposobnost zamišljanja i nadanja; ona potvrđuje potragu običnog čovjeka za dostojanstvom i ispunjenjem. U neku ruku, ovo su najličnije digitalne priče. Raznolika grupa je napravila priče o borbi sa bolešću i društvenim podjelama, o samospoznaji sebe kao građanina, o tome kako autori vide svoje gradove, državu…

Tema: Građanske inicijative Oblik moć: Moć sa Definicija:  “Moć sa: Pronalaženje zajedničke osnove različitih interesa i izgradnja kolektivne snage” Ovdje pripovjedači govore o tome šta su uradili da svoje ideje pretvore u realnost u svojim zajednicama. Pri tom oni ističu moć udruživanja pojedinaca koji se okupljaju da bi napravili promjenu. Takođe, pokazuje nam šta se može desiti kada se slijedi i najmanja ideja. Bez obzira da li se ta ideja na kraju i ostvari, sve zavisi od odluke pojedinca ili…

Tema: Aktivizam Oblik moći: Moć da Definicija: “Moć da: jedinstveni potencijal svakog pojedinca da oblikuje svoj život i svijet” Kroz ove priče vidimo borbu pripovjedača za promjene u svojim društvenim zajednicama.  Slušamo priče o preispitivanju dominantnih struktura moći, sistema vrijednosti i načina postojanja. Spoznajemo raznovrsne metode koje se koriste da bi se napravile promjene i stičemo uvid u pojedince koji stoje iza njih. Kroz ove priče, aktivizam postaje lična borba: ona koja zahtijeva hrabrost, energiju i inspiraciju.  Takođe, postaje i…