Tag: unutrašnja moć

Tema: Lična transformacija Oblik moć: unutrašnja moć Definicija: „Unutrašnja moć“ je povezana sa osjećanjima sopstvene vrijednosti i poznavanja samog sebe; ona podrazumjeva sposobnost prepoznavanja individualnih razlika i istovremenog poštovanja drugih. „ Unutrašnja moć“ je sposobnost zamišljanja i nadanja; ona potvrđuje potragu običnog čovjeka za dostojanstvom i ispunjenjem. U neku ruku, ovo su najličnije digitalne priče. Raznolika grupa je napravila priče o borbi sa bolešću i društvenim podjelama, o samospoznaji sebe kao građanina, o tome kako autori vide svoje gradove, državu…